Ženeva, Trg Plainpalais, Juni – Juli 2015

Samostalna izložba “Srebrenica – genocid u srcu Evrope”