Chicago, Illinois – Muzej Holokausta i Edukativni centar, Mart 2015 – Januar 2016

Samostalna izložba – “Ostavljeni u Srebrenici”