Potočari – Memorijalni centar, Septembar 2003.

Samostalna izložba “11 juli” je stalna postavka u Memorijalnom centru Potočari. Izložba je podržana od strane Swanee Hunt, bivše ambasadorice SAD u Austriji i predstavlja prvi poklonjen umjetnički rad budućem Muzeju. Izložba je cenzurisana od strane međunarodne zajednice u BiH (zabranjeno je izlaganje fotografija grafita napisanih od strane holandskih vojnika, pripadnika mirovnih snaga UN-a).