Obavijest o projektu “1945-1995-2005” u sklopu ICOM News

Međunarodni savjet muzeja (ICOM) je međunarodna, neprofitna nevladina organizacija, osnovana 1946. godine u sistemu Organizacijd ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu – UNESCO. ICOM je međunarodna organizacija muzeja i muzejskih profesionalaca posvećena očuvanju, zaštiti i predstavljanju svjetskog prirodnog i kulturnog nasljeđa. ICOM predstavlja mrežu od 35.000 članova iz 136 zemalja svijeta, 118 nacionalnih komiteta i 30 internacionalnih komiteta posvećenih različitim aspektima muzejskog rada i zaštite kulturnog nasljeđa.

U sklopu ICOM-a objavljuje se ICOM News, časopis za muzejske profesionalce koji objavljuje izvještaje i analitičke članke, zatim intervjue sa muzejskim stručnjacima kao i praktične informacije. ICOM News sakuplja vijesti, ali i izvještaje iz muzejske zajednice, te članke i diskusije o izazovima s kojima se zaposlenici muzeja suočavaju danas. Časopis je prvi put štampan 1948. godine, a objavljuje se na tri službena jezika unutar ICOM-a, te se distribuira svim članovima ICOM-a, pretplatnicima, institucijama, u vladinom i nevladinom sektoru.

U septembru 2015. godine u najnovijem izdanju ICOM News objavljena je vijest o projektu „1945-1995-2015“ Galerije 11/07/95, s ciljem da se javnost, prije svega, podsjeti na dvije godišnjice koje se obilježavaju 2015. godine – na dvadesetu godišnjicu srebreničkog genocida i sedamdesetu godišnjicu holokausta. Projekat je zamišljen kao serija instalacija, plakata, intervencija u prostoru, u različitim gradovima Evrope i svijeta. Rad Tarika Samaraha bio bi postavljen “1945-1995-2015” bio bi postavljen na muzeje i druge značajne institucije (zgrade vlade i slično) u vidu fotografije/jumbo plakata ili fotoprojekcije.

Dvadeseta godišnjica srebreničkog genocida i sedamdeseta godišnjica holokausta simbolično su objedinjene u fotografiji Tarika Samaraha “1945-1995-2015”. Forme predviđene za realizaciju projekta imaju za cilj da što veći broj tzv. običnih ljudi neposredno u susretu sa radom percipira poruku koju on nudi. Izmještanjem kulture iz zatvorenih izložbenih prostora u otvorene, svakodnevne urbane prostore, autor umjetničkog djela cilja na svakog pojedinca, slučajnog prolaznika, kao potencijalnog recipijenta njegove poruke.

Pojavljivanje projekta “1945-1995-2015” u ICOM News rezultat je kontinuiranog rada uposlenika Galerije s ciljem da se galerijski sadržaj približi širokom krugu recipijenata, na taj način podsjećajući ne samo na Srebrenicu već na užase iz prošlosti kao što je holokaust, kao i na aktuelne događaje u svijetu.