Novi Sad – VIVISECT, 2006.

VIVISECT Festival o ljudskim pravima – “Moji neprijatelji: nacionalizam i ksenofobija”, Novi Sad.