New York – Sjedište UN-a, Juli 2005.

Kolektivna izložba “Srebrenički masakr – genocid i posljedice”, sjedište UN-a, New York.