Zagreb – Galerija Klovićevi dvori, April – Maj 2013

Kolektivna izložba – “Posljedice. Mijenjanje kulturnog pejzaža.  Tendencije angažirane post–jugoslovenske savremene fotografije”