Knjiga “Ovo nije naš rat – bosanke žene obnavljaju mir” – Swanee Hunt, 2004.

Knjiga “Ovo nije naš rat – bosanske žene obnavljaju mir” – Swanee Hunt, predgovor Bill Clinton,  PEN nagrada SAD, 31 fotografija.