Kampanja po BiH, August 2003

Džambo plakati (240), city lights (150) u svim gradovima u BiH.