Hag – Holandski parlament, Juni 2005.

22.06.2005. – samostalna izložba “Srebrenica” – zgrada holandskog parlamenta u Hagu. Izložba je cenzurisana, uklonjena prije dogovorenog roka, zatim oštećena od strane holandskog parlamenta.