Sarajevo – Umjetnička galerija BiH, Decembar 2009.

Kolektivna izložba “Naša priča” – Sarajevo, Umjetnička galerija BiH