Pula – Multimedijalni centar “Luka”, Mart 2008.

“8372 nisu došli”, kolektivna izložba – Multimedijalni centar “Luka”, Pula.