Rijeka – Galerija Kortil, Februar 2007.

“8372 nisu došli”, kolektivna izložba – Rijeka, galerija “Kortil”. Nagrada grada Rijeke “Ivo Kalina”, 2007.