Bosanska djevojka, 2003.

Dvije fotografije (grafit i portret)

Saradnja sa umjetnicom Šejlom Kamerić

001_bosnian girl