Dubrovnik – Palača Sponza, Decembar 2006.

“8372 nisu došli” kolektivna izložba – Palača Sponza u Dubrovniku.